ביטוח טיולים לנכים

ביטוח רפואי -  בלעדי אצלנו לנרשמים לטיולים:
ניתן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח לחו"ל המתאימה לנכה ולמלווה. אצלנו  הנכה והמלווה נחשבים
כקרובים בדרגה ראשונה כך שאם האחד מנוע מלצאת לטיול ברגע האחרון כתוצאה מאירוע רפואי
והשני לא יכול לצאת בלעדיו למרות שהוא לא מנוע רפואית - שניהם מכוסים בפני דמי ביטול באופן שווה.

כמו כן, חלות הביטוח: 90 יום לפני היציאה.

נשמח לתת פרטים מלאים לפונים.